Är du osäker på definitionen av komplexföreningar så klicka först på ”komplexförening”.

I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander så kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning.

Exempel: [Al(OH)2(H2O)4]+ och [CoBr2Cl2(NH3)2]- vars motsvarande komplexförening kan se ut enligt K[CoBr2Cl2(NH3)2].