Ett komplex består av en centralatom som antar positiva oxidationstal och omges av ligander. Dessa är ofta negativa och kan vara atomer eller grupper av atomer (dvs sammansatta negativa joner). Det finns dock neutrala ligander som med ett ensamt elektronpar binder in till centralatomens tomma d-orbitaler, tex H2O, NH3 och CO.

I en komplexförening kan själva komplexet vara neutralt och är då identiskt med komplexföreningen (som i formeln brukar omges med hakparenteser enligt [XLn]).

Är komplexet en negativ jon krävs en positiv motjon (katjon) utanför komplexet för att bilda komplexföreningen, Kx[XLn], där x beror på katjonladdningen och komplexjonladdningen. Är komplexet en positiv jon krävs en negativ motjon (anjon) för att bilda komplexföreningen, [XLn]Ax, där x beror på anjonladdningen och komplexjonladdningen.