Skriv elementbeteckningar för vad jonen innehåller plus laddningen uppe till höger. Den positiva (minst elektronegativa) delen står först och är centralatom. Övriga atomer kallas ligander.

Sammansatta positiva joner.

Det finns ett fåtal viktiga som: H3O+ (här är dock syre centralatom) och NH4+, men även en hel del mindre vanliga. Exempel: PCl4+, IF2+ och ClO2F2+

Sammansatta negativa joner.

Centralatomen (den minst elektronegativa delen) står alltid först och därefter liganderna. Exempel: NO3-, SO42-, PO43-, PCl6-, ClO2F2-. (S2O32- bör därför skrivas S(SO3)2-.)