Alla enkla positivt laddade joner har samma (svenska) namn som elementet har, åtföljt av ändelsen "jon".

Eventuellt läggs laddningens storlek till mellan namnet och ändelsen "jon".

Exempel: vätejon, kalcium(2+)jon, järn(2+)jon, järn(3+)jon.

Alternativt kan för positiva joner (sk katjoner) romerska siffror (utan laddningsangivelse) användas: kalcium(II)jon, järn(II)jon och järn(III)jon.

På engelska skiljer man på högre och lägre oxidationstal genom att i namnet använda ändelserna – ic (högre, ferric ion) och –ous (lägre, ferrous ion).

Alla enkla negativa joner skall ha ändelsen –id som åtföljer: