En jon har alltid en laddning. Joner med positiv laddning kallas katjoner och joner med negativ laddning kallas anjoner. För att gå vidare måste du först ta reda på om det rör sig om en enkel jon eller en sammansatt jon.

En enkel jon består av ett atomslag och existerar "ensam" i lösning och i fast fas. En sammansatt jon består av flera atomslag och existerar som uppbyggd av dessa i lösning och i fast fas.