Ges oftast efter det latinska/grekiska namnet det gavs i samband med identifikationen. Syftar ofta på utseende, egenskap eller land/område/stad. Vid enstaka tillfällen efter en berömd forskare.

Ex.: Hydrogen (vattenbildare), Helium (solen), Carbo (träkol), Calcium (kalk), Californium (många konstgjorda grundämnen har framställts i Kalifornien)