Första bokstaven eller första bokstaven plus ytterligare en bokstav.

Ex.: H, He, C, Ca, Cf