Ett grundämne är ett ämne som endast består av en slags atomer, exempelvis helium (He) och väte (H2). Välj om du vill namnge eller skriva formeln för ämnet.