Den positiva atomens (svenska) namn (samma som elementets) kommer först och därefter den negativa sammansatta jonens namn (med ändelsen –at eller eventuellt -it).

Exempel: (di)natriumsulfat, (di)natriumsulfit alt natriumtrioxosulfat(IV), (tri)kalcium(di)fosfat.

Anledningen till att räkneprefixen står inom parentes är att oxidationstalen och därmed sammansättningen anses ”självklara”. I många fall är det praktiskt att ange oxidationstalet på den positiva atomen, tex järn(III)sulfat för Fe2(SO4)3.