Grundregeln är att den positiva delen kommer först och därefter den negativa. Den negativa delen är en sammansatt jon. Sammansättningen anges som tidigare fast med ( ) runt den sammansatta jonen om det finns mer än en.

Exempel: Na2SO4, Na2SO3, Ca3(PO4)2, NH4NO3.

I formeln för oorganiska oxosyror (innehåller syre) sätts väte alltid först (dessa sitter på syreatomerna), t ex H2SO4, H3PO4 och HClO4.