En binär förening består av två atomslag, men kan innehålla flera atomer. Den positiva (minst elektronegativa) atomen kommer först och därefter den negativa. Sammansättningen anges med nedsänkta siffror (ettor utelämnas), t ex NaCl och Fe2O3.