Först måste du avgöra om det rör sig om en binär eller icke-binär förening.

En binär förening består av två atomslag (men kan innehålla fler än två atomer). Ex.: NaCl, CaCl2, AlCl3

Hos en icke-binär förening är minst en komponent en sammansatt jon (dvs består av flera atomslag).