lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vision

Energiportalen ska särskilt verka för:

  • En ökad samverkan inom LTH/LU för att skapa fler samarbeten mellan olika forskningsområden, etablera nya forskningsinriktningar och ge underlag för prioriteringar. 
  • Att grundutbildning och forskarutbildning inom området samordnas ytterligare och utvecklas mot bakgrund av nya omvärldskrav.
  • Att forskningen och utbildningen inom energiområdet kommuniceras tydligare och effektivare till olika intressenter.


 

Sidansvarig: