lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

Initiativ till Energiportalen vid LTH/LU togs under våren 2005 av LTHs ledning i syfte att stärka utbildnings- och forskningskompetensen inom energiområdet. 

En styrgrupp för Energiportalen inrättades som ska representera forskningen vid LTH/LU. Under 2005 arbetade gruppen med att identifiera aktuella ämnen och lämpliga media för Energiportalen. Forskargrupper gjorde interna presentationer och portalen presenterades för representanter vid företag och i samhället. 

Styrgruppen medlemmar:

Max Åhman (ordf.), Miljö- och energisystem
Bengt Sundén, (vice ordf.), Energivetenskaper
Gunnar Lidén, Kemiteknik
Jörgen Svensson, Industriell elektroteknik och automation (IEA)
Marcus Aldén, Förbränningsfysik
Maria Wall, Energi och byggnadsdesign

Sidansvarig: