lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

Initiativ till Energiportalen vid LTH/LU togs under våren 2005 av LTHs ledning i syfte att stärka utbildnings- och forskningskompetensen inom energiområdet. 

En styrgrupp för Energiportalen inrättades som ska representera forskningen vid LTH/LU och underlätta att bygga interna nätverk inom LTH/LU. 

Styrgruppen medlemmar:

Max Åhman (ordf.), Miljö- och energisystem

Martin Tunér, Energivetenskaper

Ola Wallberg, Kemiteknik

Jörgen Svensson, Industriell elektroteknik och automation (IEA)

Mattias Richter, Förbränningsfysik

Henrik Davidsson, Energi och byggnadsdesign

Kerstin Sernhed, Energivetenskaper

Sidansvarig: