lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Näringslivssamverkan

Lunds universitet och tekniska högskola har en nära samverkan med näringslivet inom många områden, inklusive energiområdet. Bland våra partners finns stora energiföretag såsom EON och Vattenfall men också ett flertal kommunala energibolag och olika branchorganisationer. Vi samarbetar nära med ett stort antal företag inom fordonsindustrin när det gäller framtidens förbränningsmotorer och el- och hybridfordon. Byggsektorn är också en viktig arena för samverkan med näringslivet. Inom området bioenergi och biodrivmedel finns samarbeten med företag inom de areella näringarna, utrustningstillverkare, bioteknikföretag, osv. I större forskningsprogram och kompetenscentra medverkar nästan alltid företag och andra representanter för näringslivet som en aktiv part.

Vi har lång erfarenhet av näringslivssamverkan och därmed en god infrastruktur för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår.

Vi samverkar också på olika sätt med ett stort antal offentliga myndigheter och institutioner på olika nivåer (internationella, nationella, och lokala) för att utveckla och sprida ny kunskap.

 

Sidansvarig: