lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sveriges Bygguniversitet

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsverksamheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Sveriges Bygguniversitet verkar för en samordning av byggteknisk forskning och utbildning vid Chalmers, KTH, LTH och LTU. Verksamheten ska vara väl förankrat hos byggsektorn och finansiärerna för att säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

Läs mer

Sidansvarig: