lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Affärsutveckling

Forskning och utveckling inom energiområdet vid LU/LTH leder ofta till idéer som kan omsättas kommersiellt och som leder till nya produkter, tjänster och företagsetableringar. Lunds universitet har en väl etablerad struktur för att fånga upp idéer och bistå forskare i att kommersialisera dessa.

 

LUIS

Lunds Universitets eget TTO (Technology Transfer Office) som hjälper till i innovations- och entreprenörsfrågor. Har du frågor som rör en idé och hur du skall gå vidare med den, ger LU Innovation de första råden och kan sedan lotsa dig vidare i innovationssystemet genom vårt samarbetsnätverk. Ring oss Innovationslinjen 046-222 11 11 som alltid har bevakning.

Besöksadress: MNO-huset (bakom Fysicum), Sölvegatan 16, Lund.

LUIS (Lund University Innovation System)

Utöver LU Innovation finns det flera andra och samverkande organisationer som på olika sätt stödjer innovation och entreprenörskap. Bland dessa ingår:

Teknopol

Innovationsbron

Connect Skåne

Venture Cup Syd

Sidansvarig:

Företag sprugna ur Energiforskning vid LTH/LU

 

Taurus Energy AB

 glõ AB

Bioprocess Control