lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Energiportalen

Energi utgör sedan länge ett stort och viktigt forskningsområde vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds Universitet (LU). Det finns en potential till att öka forskningssamarbetet och samordna utbildningar och kurser i högre grad än idag. Det ska också bli lättare att hitta rätt i universitetets organisation där forskning och kunskapen idag är spridd på många olika områden.

För att ytterligare stärka forskning och utbildning inom energi går Lunds energiforskare samman i en Energiportal, som en informell plattform för alla energiforskare och all den omfattande energiforskning som bedrivs vid universitetet.

Flertalet forskningsprojekt spänner idag över flera fakulteter och discipliner och det finns även flera andra ingångar till energirelevant forskning på LTH/LU som t.ex Urban Arena, och Lund Lightning Initiative .


 

 

Sidansvarig: