lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Persontransporter

Vid avdelningen för Trafik och väg vid LTH genomförs forskningsprojekt som behandlar trafikens energianvändning och olika åtgärder att reducera denna.

Kontaktperson:

Lena Hiselius

Lena.Hiselius@tft.lth.se, 046-2229748

 

 

 

 

Sidansvarig: