lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Godstransporter

Enligt SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, som släppte en rapport under senare delen av 2005, fortsätter järnvägen att tappa godstransporter till lastbilar fram till 2020. Institutets analys visar att vägtransporterna fortsätter att ta merparten av godstrafikökningen. Detta beror delvis på att godsets innehåll får en ändrad karaktär. Det blir mindre bulk och mer högvärdiga försändelser från elektronik- och läkemedelsindustrin med höga logistikkrav.

Det behövs nya verktyg och hanteringshjälpmedel som klarar omlastning av enhetslaster mellan de olika transportsystemen, utan att lyftkran eller truck behöver användas. Efter norsk förebild har man också infört gods­pendeltåg mellan ett antal terminaler.

Godstransporternas energianvändning beror i huvudsak på följande områden:

  • Enhetslasten
  • Graden av intermodala transportsystem. 
  • Logistiksystemets och försörjningskedjans utformning.
  • Verktyg och modeller för analys av miljöbelastningen så fokus är på rätt saker.

Enligt en undersökning av Trivector redovisas att ett övergripande miljömål för transporterna finns hos ca 70% av företagen, men många är dåliga på att sätta upp konkreta mål, det vill säga mätbara och tidsatta mål. Det gäller även de som arbetar relativt mycket med olika miljöåtgärder till exempel transportföretag. De mål som finns berör främst drivmedelsförbrukning och utsläpp. De åtgärder som den största andelen av företagen arbetar med är logistik och effektivare planering, samt ökad fyllnadsgrad.
Forskning inom godstransporternas energianvändning sker på avdelningen för Förpackningslogistik vid LTH.

Kontaktperson:

Henrik Pålsson

Henrik.Palsson@plog.lth.se, 046-2227683

 

Sidansvarig: