lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Transporter

Transporterna står för ca en fjärdedel av den svenska energianvändningen. Transportsektorn är den sektor där energianvändningen växer snabbast i de flesta länder, så också i Sverige. Denna ökning har många orsaker: ekonomi, samhällsstruktur, näringsliv, markanvändning och trafiksystem, alla dessa områden spelar en roll. Även i framtiden kommer trendmässiga förändringar liksom aktiva åtgärder, inom dessa områden, att påverka energianvändningen inom transportområdet.

För att kunna göra säkrare förutsägelser och utforma effektivare åtgärder är det angeläget att förstå mer om dessa komplexa samband.

Drivkrafterna är något olika för gods- och persontransporter, och forskningen inom området struktureras därför ofta med den indelningen. Vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet bedrivs omfattande forskning inom båda dessa fält.

 

Sidansvarig: