lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Risk- och sårbarhetsanalys

Elnätet är inte bara en viktig infrastruktur i sig, utan har också nära kopplingar till andra infrastrukturer för kommunikation, vatten, värme och avlopp. Under årens lopp har dessa kopplingar blivit starkare och många samhällsfunktioner förutsätter tillförlitlig elförsörjning. Detta blir ytterst påtagligt vid större strömavbrott som kan leda till en kraftig påfrestning.

Vid Institutionen för Industriell elektroteknik och automation studeras särskilt det ömsesidiga beroendet mellan infrastrukturerna för el, telekommunikation och vatten. Arbetet sker inom ramen för Lund University Centre for Risk Analysis and Management - LUCRAM i nära samarbete med Krisberedskapsmyndigheten.

Kontaktperson:

Kurt Petersen

Kurt.Petersen@brand.lth.se, 046-2227361

 

Sidansvarig: