lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Människan och miljön

Den yttre och inre miljön skapar de livsbetingelser som människan måste anpassa sig till. Energifrågorna är viktiga komponenter i arbetet med att skapa goda miljöer omkring oss med ett bra klimat och god luftkvalitet. Det är viktigt att konsekvenserna för människan av ändrade klimatförhållanden såväl i den inre som i den yttre miljön studeras och värderas. Även relativt små förändringar vad gäller termiska klimatförhållanden och luftkvalitet kan förväntas ha effekter på människors välbefinnande, prestationsförmåga och hälsa. Sambanden mellan klimat och luftkvalitet å ena sidan och prestation och produktivitet å den andra sidan är också angelägna att studera.

Kontaktperson:

Maria Johansson

Maria.Johansson@arkitektur.lth.se, 046-2227169

Sidansvarig: