lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Beteende och sociotekniska system

Energi som konsumtionsvara är i sig en osynlig produkt. Energibehovet är nära sammankopplat med andra behov hos konsumenten. Enskilda konsumenter har behov av en varm och ljus bostad, mat, varmt vatten för att hålla sig och sin bostad ren och fräsch, eller el för att kunna använda dator, TV eller lyssna på musik. En industri med stor orderingång behöver öka sin produktion och ökar då samtidigt sitt energibehov.

Energibehovet synliggörs först när kostnaden för energikonsumtionen gör sig påmind. Beteendestudier har bland annat som syfte att analysera faktorer som påverkar beslut och beteende kring energikonsumtion samt användaranpassning, det vill säga design av teknisk utrustning i relation till konsumenter.

Kontaktperson:

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se, 046-2228834

 

Sidansvarig: