lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samhällsaspekter

Energisystemet är tätt relaterat till samhället i stort. Energin spelar en betydande roll i den ekonomiska utvecklingen genom dess funktion som insatsfaktor vid industriproduktionen och i transportsektorn. Tillgången på energi är dessutom en förutsättning för enskilda människor att kunna värma sina hus, kyla sin mat och transportera sig till arbete och fritidsaktiviteter Utvecklingen av energisystemen styrs inte enbart av de tekniska lösningar som finns, utan i minst lika hög grad av de många medvetna och omedvetna beslut som fattas i samhället på individ-, företags-, organisations- och myndighetsnivå.

För att förstå energisystemet som sociotekniskt system krävs kunskaper från ett stort antal vetenskapsområden. Vid LTH/LU bedrivs forskning som spänner från energisystemanalys och industriell miljöekonomi till ekonomisk historia, sociologi och kulturgeografi. Inom forskningen analyseras bland annat tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika system, aktuella utvecklingstrender, beteenden och livsstilar, organisation, styrmedel och innovationssystem.

Kontaktperson: Max Åhman, miljö- och energisystem

max.ahman@miljo.lth.se

 

 

Sidansvarig: