lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vindkraft

Den största marknaden inom förnybara energikällor idag är vindkraft som har en årlig utbyggnadstakt på ca 30%. Vindkraftverk absorberar vindenergin via rotorblad till mekaniskt moment som i sin tur omvandlas till elektrisk effekt via generatorn. Det finns både små- och storskalig vindkraft där vissa anläggningar planeras uppemot 1000 MW inom de närmsta åren och då främst till havs. Flera typer av teknik existerar och även om vindkraft utvecklats under flera decennier finns stor utvecklingspotential. Vindkraft medför inga utsläpp och energin som krävs för att tillverka ett vindkraftverk har återbetalts inom ca sex månader, miljömässigt. Priset är fortfarande högt i konkurrens med konventionell elproduktion där ekonomiskt stöd behövs som t.ex. el-certifikat, men skillnaden antas minska betydligt kommande år.

På LTH pågår forskning inom vindkraft på avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA) och hösten 2011 startar även en vindkraftkurs med inriktning mot främst storskaliga anläggningar. Forskningen sker i samarbete med svensk industri.

Kontaktperson:

Jörgen Svensson
Jorgen.Svensson@iea.lth.se, 046-2229288

Sidansvarig: