lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Solfångare

I en solfångare omvandlas ljusstrålningen från solen till värme som kan användas för att t.ex. värma upp tappvarmvatten eller byggnader.

Solfångare kan placeras på byggnader och förse byggnaden med värme eller anslutas till ett större system i en gruppbebyggelse. Solfångare kan också placeras fristående och t.ex. kopplas in på fjärrvärmesystem.

På LTH sker forskning om solfångare och solvärme på avdelningarna för Energi och byggnadsdesign samt Byggnadsfysik.

Kontaktperson:

Elisabeth Kjellsson

Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se, 046-2228594

Solfångare_Baskemölla Ekobyn Solfångare_Baskemölla Ekobyn Solfångare_Baskemölla Ekobyn
Solfångare, Ekobyn Baskemölla 2006

 

Sidansvarig: