lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Solceller

Solljus omvandlas till electricitet i solceller. Solcellstekniken har många miljöfördelar eftersom den utnyttjar solljus som bränsle och ger inte några som helst utsläpp. Solceller saknar rörliga delar och elproduktionen sker ljudlöst. Solceller kan med fördel placeras på hustak där instrålningsförhållandena kan vara optimala. Än så länge är solel alltför dyr för att kunna konkurrera med konventionell elproduktion men det finns stora förväntingar att priset kommer att sjunka, dels genom forskningsframsteg och dels genom ökad produktion.

På LTH pågår det verksamhet om solceller inom avdelningarna för Energi - och byggnadsdesign samt Byggnadsfysik. Avdelningen för Energi - och byggnadsdesign ger även en internetbaserad grundkurs i Solelteknik.

Kontaktperson:

Björn Karlsson

 Bjorn.Karlsson@ebd.lth.se, 046-2227261

Solceller Augustenborg Malmö Solceller Augustenborg Malmö 
Solceller monterade som solskydd, Augustenborg, Malmö, 2006

Sidansvarig: