lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kraftelektronik

Kraftelektronik används för att omvandla elenergi på ett sätt som liknar en transformators, men med en väsentligt större flexibilitet. I många industriella tillämpningar kan energianvändningen kraftigt reduceras genom kraftelektronisk varvtalsstyrning av elmotorer. Samma metod är nyckelteknik i moderna vindkraftverk och bilar med el- eller elhybriddrift.

Forskningen och undervisningen inom kraftelektronik vid Institutionen för industriell elektroteknik och automation, LTH behandlar såväl komponenterna närmast krafthalvledarna och praktisk utformning av kraftelektronisk utrustning som kraftelektronisk styrning och reglering.

Kontaktperson:

Olof Samuelsson

Olof.Samuelsson@iea.lth.se, 046-2227504

 

Sidansvarig: