lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Geoenergi

Sverige är i internationell bemärkelse ett ledande land vad gäller energiutvinning med värmepumpar från mark och grund.

Geoenergi omfattar följande verksamhetsområden:

  • Prospekteringsmetodik avseende geoenergikällor
  • Borrteknik och brunnsbyggnad
  • Reservoir- och energi bedömningar
  • Termiska tillstånd och egenskaper i jord och berg
  • Energiutvinning från stora djup och från ytliga formationer
  • Energilagring i geologiska formationer
  • Lagring av "växthusgaser" i djupt liggande geologiska formationer

Teknisk geologi är aktiva inom energiområden som geoenergi, geotermisk energi, prospektering och utvinning av energi. Härmed avses t.ex. teknik för energiutvinning från det mest storskaliga systemen med flera tusen meter djupa brunnar till enskilda energibrunnar om bara 150 m djup.

På avdelningen för Matematisk fysik utförs utveckling av matematiska modeller och simuleringar beträffande värmeöverföring i mark både för utvinning av värme och kyla samt för lagring av energi.

På avdelningen för Byggnadsfysik sker forskning om system med användning av markvärme i kombination med solvärme.

Kontaktperson:

Leif Bjelm

 Leif.Bjelm@tg.lth.se, 046-2228983

Sidansvarig: