lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Elektriska maskiner

Många moderna produkter från kameror till bilar innehåller elektriska motorer. Bland annat utvecklingen av nya material gör det möjligt att specialutforma motorer för skilda ändamål. Det handlar om att göra motorerna kompaktare mer energieffektiva eller möjliggöra tillverkning med resurssnålare metoder än idag.

Vid Institutionen för industriell elektroteknik och automation finns forskning och undervisning om nya motorer och de beräkningsmetoder som används för att utveckla dessa. Forskningen sker i nära samarbete med svensk industri.

Kontaktperson:

Mats Alaküla

Mats.Alakula@iea.lth.se, 046-2229284

 

Sidansvarig: