lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fjärrvärme

Fjärrvärmesystem möjliggör utnyttjande av en mångfald energikällor, i synnerhet sådana som fordrar relativt stora produktionsanläggningar. Fjärrkyla har tillkommit på senare år. Fjärrvärmeforskningen syftar bland annat till att effektivisera systemen genom reduktion av värmeförluster, investeringskostnader mm. Även ekonomiska och andra icke-tekniska aspekter tas upp.

Sverige är bland de internationellt ledande länderna inom detta teknikområde. Vid LTH pågår forskning sedan många år vid avdelningen för Energihushållning vid Institutionen för Energivetenskaper.

Kontaktperson:

Svend Frederiksen

Svend.Frederiksen@energy.lth.se, 046-2229275

 

Sidansvarig: