lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Elnät

El har blivit en livsnödvändighet i det moderna samhället och elnätet är en av de viktigaste infrastrukturerna. Forskning och undervisning inom elnät vid Institutionen för Industriell elektroteknik och automation behandlar bland annat hur man ska utnyttja dagens elnät maximalt och ändå undvika stora strömavbrott av den typ som drabbade södra Sverige och Själland i 2003 eller Småland 2005. På nationell nivå handlar det om stabilitetsanalys av ett eller flera länders transmissionsnät, medan det på lokal nivå gäller att minska antal och varaktighet av strömavbrotten hos kunder i distributionsnäten. I detta sammanhang är det centralt att kraftverken är pålitliga och verksamheten innefattar därför också analys av små och stora kraftverk från vindkraftverk till kärnkraftverk. All verksamhet utförs i samarbete med nätföretag, tillverkande industri och konsulter i elbranschen.

Kontaktperson:

Olof Samuelsson

Olof.Samuelsson@iea.lth.se, 046-2227504

 

Sidansvarig: