lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Infrastruktur

Ett modernt samhälle är mycket beroende av infrastrukturer för energiöverföring, transporter och informationsöverföring. En ofta komplex struktur, stora ekonomiska värden och begränsade möjligheter att genomföra snabba förändringar gör infrastrukturer speciella som tekniska system.

Infrastrukturer som är energimässigt viktiga är näten för överföring av el och fjärrvärme samt vägnätet, i och med att transporter står för omkring en fjärdedel av energiförbrukningen i Sverige. På senare tid har kopplingarna mellan olika infrastrukturer uppmärksammats. Detta är ett viktigt område för risk- och sårbarhetsanalys.

 

Sidansvarig: