lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Industri

Den industriella energianvändningen i Sverige omfattar ca 150 TWh huvudsakligen fördelade på 55 TWh elenergi, 49 TWh biobränslen och 22 TWh oljeprodukter. Förändrade energipriser och införande av skatter och styrmedel som elcertifikat och utsläppsrätter kommer att ställa ökande krav på att de industriella processerna blir mera energieffektiva, kan använda andra energiråvaror samt att processerna kopplas till det omgivande samhället på ett energioptimalt bra sätt.

Industriella processers energianvändning studeras vid:

  • Institutionen för Energivetenskaper - projekt inom värme och kraftprocesser och energigasteknik.
  • Institutionen för Kemiteknik - projekt inom pappers- och massaindustrins energianvändning, torkprocessers energieffektivitet samt utnyttjande av membranprocesser för energieffektiv separation av olika komponente.
  • Industriell Reglerteknik och Industriell Elektroteknik och automation – studier görs av reglering och automation av olika processer inom pappers- och massaindustrin samt avloppsvattenrening görs.
  • Avdelningen för Miljö- och energisystem - studier som analyserar utformning och effekter av styrmedel för t.ex energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser.

Kontaktperson:

Ola Wallberg, 

ola.wallberg@chemeng.lth.se

 

Sidansvarig: