lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förbränningsmotorer

Förbränningsmotorn är en viktig del av det moderna. Cirka två tredjedelar av allt transportarbete i Sverige utförs av förbränningsmotorer. Förbränningsmotorn är även viktig för svensk industri. Fordonsindustrin i Sverige producerar varje år motorer med en samlad effektkapacitet på ungefär 200 GW. Men förbränningsmotorn är inte problemfri. Hur skall vi få fram förbränningsmotorer som varken förorenar eller tär på våra ändliga resurser av petroleum. Dessa frågor studeras på avdelningen för Förbränningsmotorer vid Institutionen för Energivetenskaper.

Kontaktperson:

Öivind Andersson

Oivind.Andersson@energy.lth.se, 046-2228523

 

 

Sidansvarig: