lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Elhybridlösningar

Elhybridfordon kombinerar den stora räckvidden hos bensin- och dieselbaserade fordon med många av elbilens fördelar. Då förbränningsmotorn därmed kan vara mindre och kan användas på ett sätt som är gynnsamt för utsläpp och verkningsgrad är många miljöbilar av elhybridtyp. Tekniken har en mycket stor potential att ge fordon som är miljövänligare utan att köregenskaperna försämras.

Institutionen för Industriell elektroteknik och automation vid LTH är mycket aktivt inom elhybridforskningen, vilken sker i nära samarbete med svensk fordonsindustri. På uppdrag av denna ger Institutionen för industriell elektroteknik och automation vid LTH, tillsammans med institutioner vid Chalmers och KTH, även en kurs i elhybridteknik.

Kontaktperson:

Mats Alaküla

Mats.Alakula@iea.lth.se, 046-2229284

 

Sidansvarig: