lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Avgasrening på dieselfordon

Hur kommer avgasrening för lastbilar att se ut i framtiden? Att lösa de problem som finns för att minska den tunga trafikens utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen kräver mycket nytänkande och forskning.

Är trafiken med dieselfordon så nödvändig att den måste accepteras, och vad görs egentligen för att minska effekterna av den? Hur kommer avgasrening för lastbilar att se ut i framtiden?

På Institutionen för Kemiteknik har forskning skett kring metoder som ”Kontinuerlig reduktion med ammoniak”, ”Kontinuerlig reduktion med kolväten” och ”NOx-lagringsteknik”.

Kontaktperson:

Ingemar Odenbrand

Ingemar.Odenbrand@chemeng.lth.se, 046-2228284

Sidansvarig: