lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fordon

Det moderna samhällets uppbyggnad är baserat på tillgänglighet av personbilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner. Uppskattningar indikerar att transporter svarar för ca 20 % av vår totala energiförbrukning.

De flesta av världens ledande bilföretag satsar idag på att skapa konkurrensfördelar genom att utveckla bränslesnålare och miljövänligare fordon. Detta är väsentligt för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart energisystem och uppfylla de krav samhället ställer för att uppnå målen om minimering av fordontrafikens bidrag till försurning, övergödning, hälsorisker och CO2-utsläpp.

Förbränningsmotorn är därför mycket i fokus och omfattande forskningarbete bedrivs vid landets tekniska högskolor icke minst vid LTH inom Institutionen för Energivetenskaper, avdelningen för Förbränningsmotorer samt inom Institutionen för Fysik, avdelningen för Förbränningsfysik. Institutionen för Kemiteknik bedriver relaterad forskning rörande efterbehandling av avgaser.

Sidansvarig: