lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnader

Bebyggelsen svarar för 40% av Sveriges totala energianvändning. Eftersom denna är starkt kopplad till miljöpåverkan är det ett centralt mål i samhället att minska energianvändningen i bebyggelsen.

 

Sidansvarig: