lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vätgas

Globalt växer intresset stadigt för vätgas som potentiell alternativ energibärare och i flera länder har “roadmaps” för en vätgasekonomi konstruerats.

En av fördelarna med vätgas är att den kan produceras uthålligt både genom att elektrolysera vatten med vind- och vattenkraft och med biologiska processer som utnyttjar solenergi och biomassa.

De biologiska processerna förväntas signifikant bidra till vätgasproduktionen med s. k. biovätgas. Alger och cyanobakterier producerar vätgas med fotosyntes, medan fermentativa bakterier jäser organiska föreningar – biomassa – till vätgas. Jäsningen kan ske både i närvaro - photo-fermentation - och frånvaro – ”dark fermentation” - av ljus. Energigrödor, avfall från livsmedels- och skogsindustrin samt organiskt hushållsavfall är utmärkta råvaror för jäsningsprocesserna.

Forskningen rörande produktion av biovätgas inleddes vid LTH 2006. Det är ett samarbete mellan teknisk mikrobiologi och kemiteknik och arbetar speciellt med processintegrering och extremt termofila icke-fotosyntetiserande bakterier.

Kontaktperson:

Ed van Niel

Ed.van_Niel@tmb.lth.se, 046-2220619

 

 

Sidansvarig: