lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Etanol

Forskning inom produktion av etanol från biomassa har bedrivits vid LTH/LU de senaste 20 åren och är ett av styrkeområdena. Forskningen har under dessa år knutits samman i ett brett samarbete med kompetens rörande enzymteknik, mikrobiologi och processteknik.

Forskning kring dessa frågor bedrivs på LTH vid avdelningarna för Biokemi, Teknisk mikrobiologi och Kemiteknik.

Kontaktperson:

Gunnar Lidén

Gunnar.Liden@chemeng.lth.se, 046-2220862

 

Sidansvarig: