lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Bränslen

Utveckling av nya bränslen för användning i såväl transportsektorn som i stationära anläggningar är ett viktigt område i omställningen av energisystemet. Under de senaste decennierna har det skett en stor expansion av användningen av biobränslen som ersättning för fossila bränslen, framför allt i fjärrvärmesystemen.

De fossila bränslena dominerar fortfarande helt i trafiksektorn där oljan idag svarar för 98% av sektorns energianvändning. Trafiksektorn är också den sektor där utsläppen av växthusgaser ökar snabbast. Sammantaget kräver detta kraftfulla åtgärder bland annat genom att introducera alternativ till oljan.

Lunds Teknsika Högskola (LTH) deltar i detta arbete genom framgångsrik forskning inom produktion av drivmedel såsom etanol, biogas och vätgas. LTH och Lunds universitet (LU) har också en betydande forskning kring energisystem baserade på biobränslen.

 

Sidansvarig: