lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Trafik och väg

Trafik och väg är en del av institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Vi forskar och undervisar i ämnena trafikteknik, trafikplanering och vägbyggnad.

Vår forskning omfattar främst trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar, planering och utformning samt drift av trafik och trafikanläggningar. Vi studerar faktorer som påverkar samhällets trafikbehov samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi.

Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras bland annat på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Inom grundutbildningen ger vi ett stort antal kurser inom trafikplanering, trafikteknik, vägbyggnad, fastighetsvetenskap och geodetisk mätningsteknik. Kurserna är öppna för studenter från programmen för väg- och vattenbyggnad, lantmäteri, brand och arkitektur samt för studenter från discipliner såsom samhällsgeografi och fysisk planering.

Förutom vår forskarutbildning ger vi också fristående kurser som riktar sig till yrkesverksamma trafikplanerare inom till exempel statlig och kommunal verksamhet.


 Avdelningen för Trafik och väg

 

Sidansvarig: