lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknisk mikrobiologi

Teknisk mikrobiologi handlar om att använda mikroorganismer för att producera drivmedel, bränslekemikalier, material och livsmedel. Det handlar också om att utveckla metoder för att snabbt detektera om det finns till exempel patogena mikroorganismer i ett livsmedel.

Avdelningen för Teknisk mikrobiologi är en del av Kemiska institutionen vid Lunds Tekniska Högskol, Lunds universitet och ansvarar för undervisning i mikrobiologi inom civilingenjörsprogrammen för bioteknik och ekosystemteknik. Dessutom medverkar avdelningen i den internationella Masterutbildningen Bio- and Food technology.

Forskningen vid Teknisk mikrobiologi är inriktad mot att utveckla mikroorganismer – jäst och bakterier – för industriella processer för mera effektiv framställning av drivmedelsalkohol, vätgas, mjölksyra för produktion av polymerer och polysackarider som förtjockningsmedel. Moderna systembiologi ger information om mikroorganismernas gener, proteiner och metaboliter. Informationen används för att med genteknik konstruera nya mikroorganismer som skräddarsys för den industriella miljö som de ska verka i.

Systembiologin är också basen för en forskningsinriktning som undersöker betingelserna för utveckling av virulens hos sjukdomsframkallande bakterier.


 Avdelningen för Teknisk mikrobiologi

 

Sidansvarig: