lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknisk geologi

Teknisk geologi är ett tillämpat ämne med utbildning, forsknings- och utvecklingsverksamhet inom:

-  grundvatten och geo-energi
-  prospektering och borrningsteknik
-  anläggningsteknik och geofysisk mätteknik.

En rad större energiprojekt med lokal förankring har initieras vid avdelningen för Teknisk geologi genom åren:

  • Sveriges enda geotermiska värmepumpsanläggning som 1984/85 började producera värme till Lunds fjärrvärmenät. Anläggningen står idag för ca 35 % av energibehovet i fjärrvärmenätet.
  • Det internationellt unika djupgeotermiprojektet i Lund, där man 2003 med för Skandinavien ny borrteknik, lyckades borra en 3701 m djup undersökningsbrunn. Väsentlig ny kunskap inhämtades om borrteknik vid djupprospektering i kristallin berggrund.

Teknisk geologi har ett gott internationellt nätverk inom områdena geo-energi/geothermal energy, reservoir engineering, storskalig prospektering och borrningsteknik.


 Avdelningen för Teknisk geologi

 

Sidansvarig: