lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sociologiska institutionen

Inom sociologi studeras sociala processer och samhälleliga strukturer. På mikronivån analyseras samspelet mellan individer i grupper och i olika former av organisationer. Till makronivån hör studiet av samhällsprocesser, liksom dessas inverkan på nationella och lokala sammanhang.

Den energiforskning som bedrivs inom sociologi behandlar frågeställningar som:

-  energimedvetenhet och energibeteende
-  energieffektivisering genom beteendeförändringar
-  styrmedels effektivitet på aktörers beslut och beteende kring energiförbrukning
-  miljöeffekter kring energikonsumtion


 Sociologiska institutionen

 

 

Sidansvarig: