lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljö- och energisystem

Miljö- och energisystem (IMES) har under tre decennier bedrivit forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling. Helhetssyn och ett systemanalytiskt perspektiv har kännetecknat avdelningens forskning sedan starten.

Forskningen omfattar systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Studierna fokuseras på:

-  effektiv användning och omvandling av energi, där hela energikedjan från naturresurs till
   energitjänst studeras
-  miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser
-  analys av faktorer som främjar eller motverkar förändring av energisystemen
-  analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens
   problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling.


 Miljö- och energisystem (IMES)

 

Sidansvarig: