lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lund University Centre for Sustainable Studies

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) är ett fakultetsoberoende centrum som initierar och bedriver forskning inom ett område som kan kallas för Sustainability science, det vill säga vetenskap som syftar till att såväl studera som att bidra till en övergång till ett hållbart samhälle. Mera konkret betyder detta att våra projekt försöker integrera över fakultets- och disciplingränser och även överbrygga mellan vetenskap och policy.

LUCSUS har ansvar för det internationella mastersprogrammet Lund
University International Masters Programme in Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES).

Exempel på viktiga forskningsområden och projekt med relevans för energi vid LUCSUS:


 Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

 

Sidansvarig: